Góra Krzyży

Zbezczeszczona, ale nigdy nie zniszczona, podpalona, ale nigdy nie spalona, Góra Krzyży jest potężnym symbolem wiary, nadziei i wolności. Dla pielgrzymek jest to kolejne obowiązkowe miejsce do zwiedzania na Litwie. Góra Krzyży w pobliżu Szawli jest wzgórzem pokrytym tysiącami drewnianych krzyży.

W czasach związku radzieckiego krzyże te zostały usunięte przez władze, ale miejscowi ciągle je zastępowali. W 1993 r. modlił się tu papież Jan Paweł II i często wspominał o świętym miejscu w swoich homiliach i przemówieniach. Później papież wysłał krucyfiks na Litwę, który został umieszczony na wzgórzu, a dziś pielgrzymi rozpoczynają i kończą podróż w tym miejscu. dla mieszkańców i turystów jest to miejsce nadziei i oświecenia, odzwierciedlające tradycje historyczne i kulturowe Litwy.

Jedną z unikalnych rocznych tradycji kulturowych jest Święto Góry Krzyży, które odbywa się w ostatnią niedzielę lipca i przyciąga tysiące pielgrzymów.